Çalışma Alanlarımız

• Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları
• Enerji Hukuku
• Ortaklıklar, Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri, Devirleri ve Due    Diligence
• Ticari İhtilafların Çözümü
• Ticari İşlemler ve Sözleşmeler
• Haciz, İflas ve İcra Takipleri
• Hukuki İhtilaflar
• Tüketici Hakları
• Telekomünikasyon Hukuku
• Medeni Hukuk ve Aile Hukuku 
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Türkiyedeki Yabancıların Çalışma İzinlerin Takibi
• Kamusal Yatırımlar ve Bağlantılar(BOT, PPP, BO ,PSA)
• Marka, Patent, Fikri ve Sınai Haklara ilişkin Hukuki Yardım
• Uluslararası Konular
• İş Hukuku 
• Petrol Hukuku
• Tahkim
• İdare ve Vergi Hukuku ile İhale Mevzuatı
• Vakıflar ve Dernekler Hukuku
• Her türlü Hukuki Danışmanlık